สำนักงานใหญ่

สาขาสุวินทวงศ์

สาขาบางพลี


ติดต่อ : คุณณิชชา วิริกุลเจริญบริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด

1 ซอย กรุงเทพกรีฑา31 ถนนกรุงเทพกรีฑา

แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10250


อีเมล : bathic.nichcha@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-494-9115

 

ติดต่อ : คุณสุมาลี จินดามงคล

บริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด
88 หมู่ 1 ตำบลคลองอุดมชลจร
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

อีเมล : bathic.sumalee@gmail.com
โทรศัพท์ : 088-264-1459

 

ติดต่อ : คุณนภาพรรณ สุนทรโภคิน

บริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด
41/5 หมู่ 19 ซอยรัตนโชค

ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

อีเมล : bathic.napapun@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-312-1516

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาสุวินทวงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 • เงินเดือน : 15,000 – 20,000 บาท
 • อัตรา : 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมดูแลขั้นตอนการผลิต
 • ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • วิเคราะห์หาสาเหตุและหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข
 • จัดเก็บข้อมูลการทำงานของฝ่ายผลิต
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 23 – 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการผลิต
 4. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ และโปรแกรมนำเสนอได้
 5. มีความกระตือรือร้น
 6. มีอัธยาศัยดี
 7. มีความรับผิดชอบ อดทน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาสุวินทวงศ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 • เงินเดือน : 13,000 – 16,000 บาท
 • อัตรา : 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ตรวจรับวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนงานจาก Supplier
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพชิ้นงานให้ถูกต้อง
 • ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
 • สรุปรายการและปัญหาชิ้นงานรับคืนจากลูกค้า
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ม.6 – ปวส. หรือเทียบเท่า
 3. มีอัธยาศัยดี
 4. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 5. มีความกระตือรือร้น
 6. มีประสบการณ์ด้าน QC ทั้งระบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : พื้นที่ต่างจังหวัด
 • เงินเดือน : 13,000 – 15,000 บาท
 • อัตรา : 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • นำเสนอขายสินค้าของบริษัท
 • รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ตามเขตการขายที่รับผิดชอบ
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 • รับ Order และติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท
 • สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 3. มีทักษะในการนำเสนอ และเจรจา
 4. มีทักษะในการประสานงาน
 5. มีความละเอียดรอบคอบ
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 8. มีรถยนต์ส่วนตัว
 9. มีประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 10. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน : ตามประสบการณ์
 • อัตรา : 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ติดตั้งประตู วงกบ และผนังห้องน้ำสำเร็จรูป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย
 2. วุฒิการศึกษา ไม่กำหนด
 3. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการต่าง ๆ

 • เมนู