ภาพบรรยากาศ กิจกรรมกีฬาสีภาย บริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด

  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 บริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด ได้จัด กิจกรรมกีฬาสีภายในบริษัท

  ณ โรงเรียนวัดคลองเจ้า จ.ฉะเชิงเทรา

   

  ติดต่อเรา

  บริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด

  ข้อมูลสินค้าและบริการ

  Ⓒ 2022 - All Rights Are Reserved

  เมนู