We are BATHIC

Vision

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และการบริการชั้นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

Mission

มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
พร้อมทั้งสร้างความผูกพันธ์กับลูกค้า
เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

บริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด เริ่มต้นผลิตและจัดจำหน่ายประตูภายใต้แบรนด์ “บาธติค” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นและเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก
BATHIC-timeline-01

เจาะจงคุณภาพ เจาะจงบาธติค

สำนักงานใหญ่

1 ซอยกรุงเทพกรีฑา 31 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-736-1835-8
โทรสาร. 02-736-0822

โรงงานบางพลี

41/5 หมู่ 19 ซอยรัตนโชค ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-312-1516

โรงงานสุวินทวงศ์

88 หมู่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 033-599-533

พาร์ทเนอร์

เมนู

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่านในการได้รับการเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ
โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเรา