แกลเลอรี่ รีวิว

ติดต่อขอใบเสนอราคา

*จำเป็นต้องกรอก

ข้อกำหนดรายละเอียดโครงการ

ต้องเป็นรูปแบบบริษัทเท่านั้น

ต้องมีปริมาณการสั่งซื้อมากกว่า 10 ชุดขึ้นไป

ต้องมีสเปคของสินค้าหรือแบบที่ต้องการและสามารถระบุรายละเอียดได้อย่างชัดเจน

บริการสนับสนุนลูกค้าโครงการ

  1. บริการให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลผลิตภัณฑ์ประตูและวงกบสำหรับงานโครงการ
  2. บริการให้คำปรึกษาในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด
  3. บริการสำรวจสถานที่ติดตั้ง เพื่อแนะนำการติดตั้งให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานจริง
  4. บริการติดตั้งโดยทีมติดตั้งมืออาชีพที่ผ่านการตรวจมาตรฐานการติดตั้งของบริษัท ฯ
  5. บริการหลังการขาย ได้แก่ บริการตรวจสอบสภาพผลิตภัณฑ์ บริการซ่อมบำรุง
  • เมนู