สินค้าสั่งพิเศษ

นอกเหนือจากการผลิตประตูและวงกบขนาดมาตรฐานแล้วนั้น บริษัทยังมีบริการรับผลิต “สินค้าสั่งพิเศษ” อยู่ด้วย เนื่องมาจากความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย ทางบริษัทจึงต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนมากที่สุด


สินค้าประเภทใดเรียกว่า “สินค้าสั่งพิเศษ” ได้บ้าง?

  • สินค้าที่มีขนาดเกินจาก ขนาดมาตรฐาน ที่บริษัทผลิตออกมาวางจำหน่าย ยกตัวอย่างเช่น ประตูขนาดปกติมีขนาดมาตรฐาน คือ 70×180 ซม., 80×180 ซม. และ 90×180 ซม. แต่ลูกค้าต้องการสินค้าขนาด 73×180 ซม. หรือ 85×180 ซม. แบบนี้จึงจัดอยู่ใน “สินค้าสั่งพิเศษ”
  • สินค้าที่มีการสั่งผลิตแบบและลายนอกเหนือจาก แบบและลายมาตรฐานของบริษัท สินค้าพวกนี้ก็จัดอยู่ใน “สินค้าสั่งพิเศษ”

สั่งสินค้า

*จำเป็นต้องกรอก

วิธีวัดขนาดช่องปูนเพื่อติดตั้งประตู-วงกบ

  1. เตรียมตลับเมตรหรือสายวัดที่มีความยาวตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป
  2. วัดขนาดความกว้างจากซ้ายไปขวา ด้านบน ตรงกลาง และด้านล่าง
  3. วัดความสูง (ความยาว) จากพื้นถึงคาน ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
  4. เมื่อได้ขนาดแล้ว ให้ใช้ขนาดที่มีตัวเลขน้อย ของความกว้างและความสูงมาคำนวณ เพื่อหาขนาดประตูและวงกบที่ต้องการใช้ ตามตาราง

วิธีวัดขนาดช่องปูนเพื่อติดตั้งประตู

  1. เตรียมตลับเมตรหรือสายวัดที่มีความยาวตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป
  2. วัดขนาดความกว้างเคลียร์ในวงกบจากซ้ายไปขวา ด้านบน ตรงกลาง และด้านล่าง
  3. วัดความสูง (ความยาว) เคลียร์ในวงกบจากพื้นถึงคาน ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
  4. เมื่อได้ขนาดแล้ว ให้นำขนาดความกว้างและความสูงมาคำนวณ เพื่อหาขนาดประตูที่ต้องการใช้ ตามตาราง

ติดต่อเรา

บริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ : 1 ซอยกรุงเทพกรีฑา 31 ถนนกรุงเทพกรีฑา
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

ข้อมูลสินค้าและบริการ

E-mail

info@bathic.co.th

Phone

02-736-1838

Ⓒ 2020 - All Rights Are Reserved

เมนู