fbpx

เงื่อนไขและอัตราค่าบริการ

  1. ค่าบริการติดตั้งประตู และวงกบอยู่ที่ ชุดละ 1,000 บาท (เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล)
    โดยราคาค่าติดตั้งจะคิดจากจำนวนชุดที่ได้ติดตั้งจริงที่หน้างาน
  2. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ประตูและวงกบของ BATHIC เท่านั้น
  3. มีบริการตรวจวัดพื้นที่หน้างานให้ ฟรี! ก่อนนัดหมายเข้าติดตั้งจริง
  4. มีบริการรื้อถอนประตูและวงกบเดิมให้ ฟรี! (เฉพาะจุดที่มีการติดตั้งประตูและวงกบใหม่เท่านั้น)
    *รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

เมนู