ช้อปดีมีคืน 2023 ซื้อประตูบาธติควันนี้ ลดหย่อนภาษีได้นะรู้ยัง?

ช้อปดีมีคืน 2566 ซื้อประตูบาธติควันนี้ ลดหย่อนภาษีได้นะรู้ยัง?
ช้อปดีมีคืน 2023 ซื้อประตูบาธติควันนี้ ลดหย่อนภาษีได้นะรู้ยัง?

เริ่มแล้วนะ! มาตราการ ช้อปดีมีคืน ประจำปี 2023 ซื้อประตู และบริการติดตั้ง กับบาธติควันนี้ สามารถนำไปใช้ ลดหย่อนภาษี ได้ สูงสุด 30,000 บาท 

ช้อปดีมีคืน 2023 ซื้อประตูบาธติควันนี้ ลดหย่อนภาษีได้นะรู้ยัง?

เงื่อนไข การได้รับสิทธิ์ มาตราการ ช้อปดีมีคืน 2023 มีดังนี้

  1. ต้องเป็น ผู้เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่ไม่ใช่นิติบุคคล

  2. ต้องซื้อสินค้า และบริการ ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 

  3. ต้องซื้อสินค้า หรือใช้บริการจากร้าน ที่จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)  

  4.  ช้อปดีมีคืน สามารถนำไปใช้ ลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาได้ ตามที่จ่ายจริง จำนวนไม่เกิน 40,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  • จำนวน 30,000 บาท แรกจะต้องมี ใบกำกับภาษี เต็มรูปแบบ ในรูปแบบกระดาษ หรือ e-Tax Invoice & e-Reciept ของกรม สรรพากร (บาธติคอยู่ข้อนี้นะ)
  • จำนวนอีก 10,000 บาท จะต้องมี ใบกำกับภาษี เต็มรูปแบบ ในรูปแบบ e-Tax Invoice & e-Reciept ของกรม สรรพากร

อ่านรายละเอียด ช้อปดีมีคืน  เพิ่มเติมได้ ที่นี่เลย

บทความโดย : Blackpadncactus

สนใจสั่งซื้อสินค้า ติดต่อได้ข้างล่างนี้เลย

– Facebook Click!!!
– Line Click!!!

  • เมนู