BATHIC Line Plus Wave Series ซีรีย์ประตูที่เคลื่อนไหว ตามท่วงทำนองของชีวิต

Bathic Line Plus Wave Series ซีรีย์ประตูที่เคลื่อนไหว ตามท่วงทำนองของชีวิต
Bathic Line Plus Wave Series ซีรีย์ประตูที่เคลื่อนไหว ตามท่วงทำนองของชีวิต

เปิดตัวประตูใหม่ Bathic Line Plus Wave Series ประตูซีรีส์ใหม่ที่เคลื่อนไหว ตามท่วงทำนองของชีวิต ไม่ว่าจะติดตั้งที่ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก หรือห้องไหนๆ ก็เข้ากันได้อย่างลงตัว

‘คลื่น’หรือ ‘Wave’
คือ ระลอก การแกว่งไกว
คือความเคลื่อนไหว
‘ชีวิต’ หรือ ‘Life’
คือ ความเป็นอยู่ การดำรงอยู่

“สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก
ล้วนมี ‘คลื่นชีวิต’
เป็นของตัวเองทั้งสิ้น
แต่คลื่นชีวิต จะสั้น ยาว คดโค้ง บิดงอ
หรือเลี้ยวลด ไปสิ้นสุด ณ ทิศทางใด
 ก็สุดแท้แต่โชคชะตาจะพาไป…”

Bathic Line Plus Wave Series ซีรีย์ประตูที่เคลื่อนไหว ตามท่วงทำนองของชีวิต

‘คลื่นชีวิต’ ตามนิยามของบาธติค จึงหมายถึง ระลอกแห่งการแกว่งไกวของชีวิต การเปลี่ยนผ่านตามแต่ละช่วงวัย ตามระยะทาง และเหตุปัจจัยต่างๆ ของการดำรงอยู่ ตามแต่ละห้วงเวลาของชีวิต

 และบาธติคได้นำ ‘คลื่นชีวิต’ มาเป็นแก่นหลักในการสร้างสรรค์ประตู WPC ซีรีย์ใหม่ อย่างประตู ‘Bathic WPC ซีรีย์ Wave’ ที่จะบอกเล่าถึงการเปลี่ยนผ่านในแต่ละระลอกของคลื่นชีวิต ผ่านพื้นผิวบานประตู 5 แบบ

คลื่นลูกที่หนึ่ง : Wave of Spring คลื่นแห่งการถือกำเนิด

Bathic Line Plus Wave Series ซีรีย์ประตูที่เคลื่อนไหว ตามท่วงทำนองของชีวิต

ความหมายในเชิงนามธรรม เส้นคดโค้ง ให้ความรู้สึกถึง ความเลื่อนไหล ต่อเนื่อง อ่อนช้อย อ่อนหวาน  นุ่มนวล

ชีวิต คือ ความเลื่อนไหล คือความอ่อนหวาน คือความนุ่มนวล ชีวิตคือความสวยงามอย่างถึงที่สุดที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้

 

800x600 Image post-03

ประตูเซาะร่องเส้นคดโค้งหนึ่งเส้น จึงเปรียบเสมือน การถือกำเนิดเส้นสายแห่ง ‘ชีวิต’ คือการให้กำเนิดสิ่งที่อ่อนหวาน นุ่มนวล แต่งดงามอย่างที่สุด จึงออกมาเป็น ประตู WPC  Wave of Life คลื่นแห่งการถือกำเนิด

Bathic Line Plus Wave Series ซีรีย์ประตูที่เคลื่อนไหว ตามท่วงทำนองของชีวิต

ลายเซาะร่องลักษณะนี้ จะช่วงส่งเสริมกระแสพลังดี ทำให้สมาชิกในบ้านได้รับพลังงานที่ดี ช่วยการเกื้อหนุนส่งเสริมในเรื่องการงาน การเงิน ครอบครัว เหมาะสมกับการติดตั้งเป็นประตูห้องทำงาน ห้องนอน ห้องนั่งเล่นเป็นอย่างมาก

คลื่นลูกที่สอง : Wave of Route คลื่นแห่งการเดินทาง

Bathic Line Plus Wave Series ซีรีย์ประตูที่เคลื่อนไหว ตามท่วงทำนองของชีวิต

 ความหมายของเส้นขนาน คือเส้นตรงคู่ใด ๆ ซึ่งอยู่ห่างกันเป็นระยะเท่ากันโดยตลอด และเส้นตรง มีความหมายถึง ความราบเรียบ สง่างาม เข้มแข็ง และหนักแน่น

Bathic Line Plus Wave Series ซีรีย์ประตูที่เคลื่อนไหว ตามท่วงทำนองของชีวิต

ลายเซาะร่องเส้นขนานคู่ บาธติคมองภาพเป็น ‘ผู้คนที่เดินสวนกันบนถนนสายหนึ่ง’ ผู้คนที่เดินอยู่บนถนนสายเดียวกัน หลายคนต่างก็ไม่รู้จักกันมาก่อน ต่างพ่อต่างแม่ ต่างแหล่งกำเนิด ต่างแหล่งที่มา ต่างกรรม ต่างวาระกัน ต่างก็มีเส้นทาง มีทางที่เลือกเดินเป็นของตัวเอง

Bathic Line Plus Wave Series ซีรีย์ประตูที่เคลื่อนไหว ตามท่วงทำนองของชีวิต

ประตูลาย Wave of Route จึงหมายถึง การเดินทางหาความหมายของชีวิต ที่แม้จะเดินอยู่บนถนนเส้นเดียวกัน แต่ความหมายของชีวิตที่ทุกคนตามหานั้นกลับไม่เหมือนกัน

นอกจากนั้นแล้ว เส้นคู่กัน ถือเป็นเส้นมงคล เป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกมั่นคง ราบเรียบ สง่างาม เหมาะสมที่จะนำไปติดตั้งเป็นประตูห้อง ประตูคอนโด หรือประตูห้องรับแขก 

คลื่นลูกที่สาม : Wave of Destiny คลื่นแห่งโชคชะตา

Bathic Line Plus Wave Series ซีรีย์ประตูที่เคลื่อนไหว ตามท่วงทำนองของชีวิต

ตามนิยามฉบับบาธติค เปรียบเส้นตั้งฉากคู่ที่วางสบกันพอดี เป็นเหมือน ‘รักแรกพบ’ ของคนสองคน 

เมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิต จุดที่คลื่นชีวิตปรับจูนตรงกัน จุดที่ฉากของชีวิตบรรจบสบกันพอดิบพอดี  ทำให้บังเกิด ‘โชคชะตา’ ที่รัดรวงคนทั้งสองไว้ด้วยกัน เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ประตู จึงทำให้ถือกำเนิดประตู WPC Wave of Destiny คลื่นแห่งโชคชะตาขึ้นมา

Bathic Line Plus Wave Series ซีรีย์ประตูที่เคลื่อนไหว ตามท่วงทำนองของชีวิต

ตามหลักฮวงจุ้ย เส้นฉากถือเป็นเส้นที่สมมาตร ดูมั่นคง แข็งแรง มีความสมดุล เหมาะสมกับห้องนั่งเล่น หรือห้องที่คนในบ้านใช้ชีวิตร่วมกัน เป็นอย่างยิ่ง จะได้ช่วยเสริมความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของสมาชิกในครอบครัวเพิ่มอีกด้วย

คลื่นลูกที่สี่ : Wave of Love คลื่นแห่งความเข้าใจ

Bathic Line Plus Wave Series ซีรีย์ประตูที่เคลื่อนไหว ตามท่วงทำนองของชีวิต

ลายประตูเซาะร่องเส้นโค้งสองเส้นซ้อนทับกัน ได้แรงบันดาลใจมาจาก วงกลมสองวงซ้อนทับกัน ที่เรียกว่า ‘อินเตอร์เซกชัน (Intersection)’

Bathic Line Plus Wave Series ซีรีย์ประตูที่เคลื่อนไหว ตามท่วงทำนองของชีวิต

ในทางด้านความรัก การอินเตอร์เซกชันของวงกลมสองวง นั้นหมายถึง การปรับตัวเข้าหากัน การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน หรือการแต่งงาน แหวนแต่งงาน ความรักที่เข้าใจกัน หรือเป็นสัญลักษณ์ของหัวใจสองดวงที่เกี่ยวเนื่องคล้องกัน 

Bathic Line Plus Wave Series ซีรีย์ประตูที่เคลื่อนไหว ตามท่วงทำนองของชีวิต

การที่คนสองคนที่มีโลกคนละใบ เดินทางมาคนละแบบ มองโลกกันคนละอย่าง ตัดสินใจจะใช้ชีวิตร่วมกัน จำเป็นต้องหาตรงกลาง หาจุดร่วมที่อยู่ด้วยกันได้อย่างสบายใจ บาธติคจึงหยิบยกเรื่องราวดังกล่าวมาสร้างสรรค์ประตูสุดโรแมนติก อย่างประตู WPC Wave of Love ประตูคลื่นแห่งความเข้าใจ

Bathic Line Plus Wave Series ซีรีย์ประตูที่เคลื่อนไหว ตามท่วงทำนองของชีวิต

นอกจากนั้นแล้ว ประตู WPC Wave of Love ยังเหมาะสมมาก ต่อการนำไปติดตั้งเป็นประตูห้องนอนของคู่รัก ประตูห้องหอ หรือประตูห้องนอนบ่าวสาว

Bathic Line Plus Wave Series ซีรีย์ประตูที่เคลื่อนไหว ตามท่วงทำนองของชีวิต

คลื่นลูกที่ห้า : Wave of Life คลื่นชีวิต

เส้นพลิ้วไหว เปรียบเหมือน คลื่นน้ำ เส้นสาย พลังงานแห่งชีวิต ครอบครัว การเริ่มต้นชีวิตใหม่ เงินทองไหลมาเทมา เส้นสายแห่งชีวิต หรือ ‘คลื่นชีวิต’

Bathic Line Plus Wave Series ซีรีย์ประตูที่เคลื่อนไหว ตามท่วงทำนองของชีวิต

คนทุกคนต่างมีความหวัง ความฝัน มีเส้นทางชีวิตที่ลิขิตไว้ต่างกัน ที่ถึงแม้จะอยู่ครอบครัวเดียวกัน อยู่ด้วยกัน ต่างก็ต้อง ‘เติบโต’ ค้นหาเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเอง

บาธติคจึงหยิบยกเรื่องราวดังกล่าว มาสร้างสรรค์ประตู WPC Wave Of Life ประตูเซาะร่องเส้นพลิ้วไหว ที่เปรียบเสมือน ‘คลื่นชีวิต’ ที่เคลื่อนไหวไป ตามท่วงทำนองของชีวิตที่ต่างกัน

Bathic Line Plus Wave Series ซีรีย์ประตูที่เคลื่อนไหว ตามท่วงทำนองของชีวิต

นอกจากนั้นแล้ว เส้นสามเส้นที่พลิ้วไหวยังหมายถึง ‘พลังแห่งน้ำ’ ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ย ถือเป็นสัญลักษณ์ของเงินทองโชคลาภที่ไหลเข้ามา เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ถ้านำไปติดตั้งเป็นประตูห้องทำงาน หรือประตูสำนักงาน

ประตู WPC line Plus ซีรีย์ Wave หรือ ‘คลื่นชีวิต’ ประตูที่เซาะเส้นสวยต่อเนื่อง ไม่มีเสี้ยนบาดมือ ดูเรียบง่าย แต่แข็งแรงมั่นคง เรียบหรูสง่างาม ประตูที่พอดีกันอย่างลงตัวกับทุกห้อง ทุกช่วงวัย ประตูที่เคลื่อนไหว ตามท่วงทำนองของชีวิต 

สนใจสั่งซื้อ ประตู Bathic Line Plus Wave Series ประตูซีรีส์ใหม่ที่เคลื่อนไหว ตามท่วงทำนองของชีวิต  ได้ที่นี่

สนใจสอบถามเพิ่มเติม  >>  Facebook Click!!!

เขียนบทความโดย Blackpadandcactus

บทความอื่นๆ

  • เมนู